T1CB Nedir?

T1CB Ankara Üniversitesi Kordon Kanı Bankası
BMDW,NMDP ve FDA tarafından tanınan Türkiye'nin tek kordon kanı bankasıdır.

http://www.bmdw.org

2009 yılında kabul edilen Devlet Planlama Teşkilatı "Ankara Üniversitesi Kordon Kanı,Kan ve Kök Hücre Bankası" adlı kamu alt yapı projesi desteği ile 2010 yılında inşaatı tamamlanmıştır.
T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından 13.07.2011tarihinde ruhsatlandırılarak Mayıs ayında ruhsatı takiben faaliyete başlamıştır.


AÜTF Kordon Kanı Bankası 23 Eylül 2011 Açılış Sempozyumu

 
Her hakkı AÜ Tıp Fakültesi Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası'na aittir