Gönüllü Verici Kaydı
Her hakkı AÜ Tıp Fakültesi Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası'na aittir